คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 12 ม.ค.62
 (อ่าน 157)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] โครงการส่งเสริมประเพณีไทย ทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์
 
     

 

กำหนดการ

โครงการส่งเสริมประเพณีไทย 

ทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง               

วันที่ 11 มกราคม 2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

 

เวลา

กิจกรรม

09.30 น.

ลงทะเบียน

10.00 น.

พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์

11.00 น.

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป

11.30 น.

ผู้บริหารและบุคลากร รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

              หมายเหตุ 1. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพร้อมปิ่นโต

                            2. ขอร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย