คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.62 ถึงวันที่ 13 เม.ย.62
 (อ่าน 86)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และงานจัดเลี้ยงปีใหม่
 
     
                 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ คณาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสทำบุญในวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และคณะวิทยาศาสตร์ และเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการทำบุญทำทาน อนุรักษ์-สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่เริ่มต้นจากรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในองค์กร 
                ช่วงเวลา 18.30 - 21.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่ ซึ่งมีการจับของขวัญรางวัลมากมาย และมีการแสดงของแต่ละสาขาวิชาและสำนักงาน ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ต่างได้รับความสุขและความสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

ข่าวโดย Pr คณะวิทยาศาสตร์
ภาพโดย นายคทายุทธ์ คงมณี