คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.62 ถึงวันที่ 15 เม.ย.62
 (อ่าน 77)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมการในงาน Project Oral Presentation Competition for the Phattalung International Science Fair 2019
 
     
                      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด งาน Project Oral Presentation Competition for the Phattalung International Science Fair 2019 ณ. หอประชุม อบจ. พัทลุง  โดยในงานดังกล่าว คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์และตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นำทีมโดยท่าน อาจารย์สรยุทธ หนูเกื้อ