คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.62 ถึงวันที่ 21 พ.ค.62
 (อ่าน 144)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาแนวทางการเขียนรายงาน AUN QA
 
     
          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาแนวทางการเขียนรายงาน AUN QA ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้บุคลากรได้มีแนวคิดรวมถึงวิธีการเบื้องต้นในการเขียนรายงานพร้อมทั้ง เสวนาแนวทางการเขียนรายงาน AUN-QA ทีมวิทยากร ร่วมกับ ประธานสาขาวิชาหรือผู้แทน โดยมี วิทยากรมาให้ความรู้ 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์,อาจารย์อาจารี นาโค,อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ณ ห้อง SC1218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง และ ห้อง SC216 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: