คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.พ.62 ถึงวันที่ 26 พ.ค.62
 (อ่าน 40)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายวิดยาอาสาสานสัมพันธ์อกช.
 
     
                       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดโครงการ "ค่ายวิดยาอาสาสานสัมพันธ์อกช." ณ โรงเรียนบ้านแหลมดิน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 180 คน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทางโรงเรียนและชาวบ้านรอบๆ ในการจัดโครงการครั้งนี้ นิสิตร่วมกัน จัดกวาดห้องสมุด/ห้องเรียน ทาสีโรงเพาะชำ/สวนเด็กเล่น/สนามกีฬา ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสมุด/ห้องเรียน และจัดทำแปลงเกษตรและพัฒนาสนามเด็กเล่น ตกแต่งป้ายโรงเรียน ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมชมกิจกรรมของนิสิต รวมทั้งมีกิจกรรมภาคค่ำกับการเล่นเกมส์ต่างๆ ระหว่างนักเรียนและนิสิต ต่างสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้