คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มี.ค.62 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.62
 (อ่าน 38)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul) มี.ค. 62
 
     
                         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : การสร้างสุขภาวะในองค์การ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul) เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ คณาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ทั่วไปได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอกับผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริง เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญทำทาน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่เริ่มต้นจากรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง