คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.58 ถึงวันที่ 12 ต.ค.58
 (อ่าน 194)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมดำนา-ปลูกข้าว
 
     
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมดำนา ณ แปลงนาสาธิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาชาวิชาฟิสิกส์ทุกชั้นปี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล ร่วมกันดำนา-ปลูกข้าว และว่านต้นกล้าพันธุ์ข้าว ได้แก่ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวเล็บนก บนพื้นที่จำนวน 3 ไร่ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย