คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.พ.59 ถึงวันที่ 19 ก.พ.59
 (อ่าน 179)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีทำบุญกลุุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปี 2559
 
     
พิธีทำบุญกลุุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปี 2559