คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ส.ค.59 ถึงวันที่ 27 ก.ย.59
 (อ่าน 283)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการสำรวจแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนตะแพน : โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน
 
     
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายงานบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการบูรณการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพาณิชย์ อีเล็กทรอนิกส์ และรายวิชาการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการนำนิสิตศึกษานอกสถานที่เพื่อสอบถามความต้องการแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ของ กลุ่มทำขนมบ้านหน้าควน โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ขนมดอกจอก ขนมโรตีกรอบ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ไข่เค็ม เป็นต้น กิจกรรมในวันดังกล่าว มี อ.ดร.นิชากรณ์  พันธ์คง และ อ.มัลลิกา  เกลี้ยงเคล้า เป็นผู้ควบคุม และนางสาวอัจฉรา  ขุนลึก หัวหน้างานบริการวิชาการและจัดหารายได้ ดูแล  โดยมีนางยินดี  ขวัญทอง ประธานกลุ่มทำขนมบ้านหน้าควน และชาวบ้านให้การต้อนรับ
... ข่าวโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้