คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ก.ย.59 ถึงวันที่ 31 ต.ค.59
 (อ่าน 221)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการนำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจและแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนตะแพน
 
     

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ฝ่ายงานบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจกและการนำเสนอแบบบรรจุภัณฑ์ขนม ให้กับ กลุ่มทำขนมบ้านหน้าควน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ภายใต้กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และรายวิชาการออกแบบติดต่อผู้ใช้ โดยมี อ.ดร.นิชากรณ์  พันธ์คง และ อ.มัลลิกา  เกลี้ยงเค้า เป็นผู้สอน และเป็นการบูรณการร่วมกับโครงการตะแพนพัฒนา : โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 2

   โดยเสนอแบบบรรจุภัณฑ์ขนม มีจำนวน 5 รายการ ได้แก่ ขนมดอกจอก ขนมขาไก่ ขนมโรตีกรอบ ไข่เค็ม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และการนำเสนอของนิสิตแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ ให้กับสมาชิกกลุ่มทำขนมบ้านหน้าควน สำหรับเป็นต้นแบบ ในการนี้ คณาจารย์และนิสิตยังมีการทดลองจัดทำแฟนเพจให้กับกลุ่มทำขนมบ้านหน้าควน สำหรับใช้ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ให้กับชุมชนได้ทดลองใช้ด้วย

.... ข่่าวโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้