คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ต.ค.59 ถึงวันที่ 14 พ.ย.59
 (อ่าน 139)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
     
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โถงอาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง