คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.59 ถึงวันที่ 19 พ.ย.59
 (อ่าน 212)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
     

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยในพิธีการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวคำแสดงอาลัย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตัวแทนนิสิตขับเสภาแสดงความอาลัย ผู้ร่วมในพิธียืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา ๙ นาที และร่วมลงนามแสดงความอาลัยตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป