คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.60
 (อ่าน 268)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 (สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.)
 
     
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ประจำปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 รายละเอียดเพิ่มเติม