คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 6 ม.ค.60 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.60
 (อ่าน 364)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครงานหลายอัตรา (บจก.เอสจีเอส ประเทศไทย)
 
     
บริษัท เอสจีเอส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน ดังนี้
1. ตำแหน่ง Chemist จำนวนหลายอัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ HPLC, HPLC-MS, GC-MS, Flame-ASS จะพิจารณาพิเศษ
2. ตำแหน่ง Microbiologist จำนวนหลายอัตรา 
 - วุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
3. ตำแหน่ง Food Inspector จำนวน 3 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ตำแหน่ง Customer Service Office/Executive หลายอัตรา
 - ด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การอาหาร วุฒิปริญญาตรี เคมีทุกสาขา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์อาหาร 

ผู้สนใจ : ส่งประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งรูปถ่ายอย่างน้อย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มายัง Email hr.thailand@sgs.com หรือสมัครด้วยตนเอง 

 รายละเอียดเพิ่มเติม