คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.60 ถึงวันที่ 28 ก.ย.60
 (อ่าน 235)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 (สำนักงานศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์)
 
     
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
- ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ 
- การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
- การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
- การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
- ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม
- เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ผู้สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-3820-5 ต่อ 100 หรือ 0 และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0-2225-7517 หรือทาง E-mail: sermtham@tu.ac.th
 รายละเอียดเพิ่มเติม