คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.60 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.60
 (อ่าน 219)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : 13th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications (ICMSA 2017)
 
     
Universiti Utara Malaysia ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เจ้าร่วมงาน 13th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications (ICMSA 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2560 ณ Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

 รายละเอียดเพิ่มเติม