คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.60 ถึงวันที่ 19 พ.ค.61
 (อ่าน 209)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
 
     


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี กับ นายสิทธิศักดิ์ รักยิ่ง และ นายอนุชิต เซี่ยงหว่อง นิสิตชั้นปีที่ 4 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ด้านนวัฒกรรมสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบรรเทาสาธารณะภัยของสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System for Disaster Mitigation of Geo Informatics and Space Technology Development Agency (Gistda))  โดยมี อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560