คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 12 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 12 มิ.ย.61
 (อ่าน 345)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] รางวัลจากงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
 
     

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ และบุคลากรสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “Best Photo Award” จากการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM) ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 The 34th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST34) ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune กรุงเทพฯ 
ชื่อผลงาน “Devil Boy” เป็นภาพถ่ายพยาธิใบไม้ระยะ Cercaria ซึ่งเป็นปรสิตภายนอก (Ectoparasite) ชนิดเดียวของกลุ่ม Digenea ชื่อ Transversotrema