คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.61
 (อ่าน 390)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] บุคลากรที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
 
     


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ บุคลากรสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง: กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Deriverd Fuel or RDF) ผสมกะลาปาล์ม อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 12606 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกอนุสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 
  
 รายละเอียดเพิ่มเติม