คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
 (อ่าน 431)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560
 
     


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง บุคลากรสังกัดสาขาวิชาเคมี ได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560 ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo2017) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนต์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ