คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 7 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 7 ม.ค.62
 (อ่าน 314)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด รับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตำแหน่ง นักเคมี จำนวนหลายอัตรา
 
     
 
บริษัท เอสจีเอส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน ดังนี้
1. ตำแหน่ง Chemist จำนวนหลายอัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ HPLC, HPLC-MS, GC-MS, Flame-ASS จะพิจารณาพิเศษ
2. ตำแหน่ง Microbiologist จำนวนหลายอัตรา 
 - วุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
3. ตำแหน่ง Food Inspector จำนวน 3 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ตำแหน่ง Customer Service Office/Executive หลายอัตรา
 - ด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การอาหาร วุฒิปริญญาตรี เคมีทุกสาขา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์อาหาร 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่


edoc.tsu.ac.th/docs/2017-12/101391-6-12-2017t16_13_47.pdf