คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 12 ม.ค.61
 (อ่าน 321)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ดร. สมพงค์ โอทอง ได้รับรางวัล Gold Prize
 
     
 

            คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงค์ โอทอง สังกัด สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Prize จากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และจัดแสดงนิทรรศการในงาน International Invention Fair 2017 ผลงานเรื่อง Biohydrogen production systems for wastewater and organic waste by integrated thermophilic dark fermentation with microbial electrolysis