คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.60 ถึงวันที่ 12 ม.ค.61
 (อ่าน 303)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
 
     

       คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของพ่อแม่พันธุ์เพรียงทรายหรือใส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis spp. ด้วยการควบคุมระดับความเค็มของน้ำร่วมกับปริมาณแสงสว่างที่ได้รับ