คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.60 ถึงวันที่ 12 ม.ค.61
 (อ่าน 204)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ผศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง ได้รับรางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ
 
     

       คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง ได้รับรางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ประเภทนักวิจัยดีเด่น ในผลงานเรื่อง Develop novel process for biohydrogen,biohythane and biomethane production from waste residues of palm oil mill industry