คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.60 ถึงวันที่ 12 ธ.ค.61
 (อ่าน 319)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ดร. ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก
 
     

      คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ดร. ชลธิชา มามิมิน นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ผลงานเรื่อง Enhancement of Hydrogen and Methane Production  from Palm Oil Mill Effluent by Two Stage Thermophilic Anaerobic Digestion