คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 25 ม.ค.61
 (อ่าน 101)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมจัดงาน ITM
 
     
                     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร และ อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ และนิสิตจำนวนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมการจัดงาน ITM ที่ตึกวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมประชุมพร้อมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการร่วมกันจัดกิจกรรม ITM ในครั้งนี้ขึ้น โดยนิสิตที่เข้าร่วมประกอบด้วย 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี)