คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 8 ก.พ.61
 (อ่าน 104)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีและรองคณบดีืพร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ แข่งขันโครงงานนานาชาติ จังหวัดพัทลุง
 
     
                     

                   เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. 
คณบดีและรองคณบดีืพร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ แข่งขันโครงงานนานาชาติ จังหวัดพัทลุง ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พัทลุง