คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ม.ค.61 ถึงวันที่ 27 ม.ค.61
 (อ่าน 1392)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต-บุคลากร] การแจ้งความจำนงจองชุดครุยปริญญาและชุดปกติขาว
 
     
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา 2560  ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 ในการนี้ร้านอลังการซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้บริการเช่าชุดครุยและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการเช่าชุดครุยสำหรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ทางร้านอลังการจึงมีความยินดีจะให้บริการชุดครุยปริญญาตรีปริญญาโทภายในประเทศไทยและชุดปกติขาวแก่บุคลากรและคณาจารย์ที่ต้องสวมใส่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 170 คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิตฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาจึงขอประสานงานมายังบุคลากรกรคณะสำนักสถาบันหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณโปรดแจ้งความจำนงจองชุดครุยและชุดปกติขาวได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาติดต่อที่ คุณภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ โทรสาร 074-317642 และฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ติดต่อที่ คุณกรรณิการ์ สีทองแก้ว โทรสาร 074-609603 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8-26 มกราคม 2561