คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.61 ถึงวันที่ 16 ก.พ.61
 (อ่าน 279)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ประชาสัมพันธ์นิสิตที่ขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries
 
     นิสิตที่ขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries ให้เข้าโดยใช้รหัส ดังนี้


1.    2.

โดย Login ผ่าน website
 https://ed.engdis.com/tsu#/login