คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 17 ม.ค.61 ถึงวันที่ 17 ก.พ.61
 (อ่าน 251)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
 
     


             ตามที่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการให้มีการเสนอชื่อและพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สังกัด สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร โดยสมาคมฯ กำหนดจัดพิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพฯ