คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.61 ถึงวันที่ 25 ก.พ.61
 (อ่าน 478)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม จิบน้ำชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข ครั้งที่ 2
 
     
                         วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "จิบน้ำชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข" ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตพัทลุง และได้รับฟังเรื่องราวกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน