คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ม.ค.61 ถึงวันที่ 15 ก.พ.61
 (อ่าน 114)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
 
     


                คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : การสร้างสุขภาวะในองค์การ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul) เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ คณาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ทั่วไปได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอกับผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริง เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญทำทาน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่เริ่มต้นจากรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก ขอเชิญท่านเข้าร่วมทำบุญ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 – 08.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง