คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.พ.61 ถึงวันที่ 15 ก.พ.62
 (อ่าน 422)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Soul
 
     
      เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Soul "ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ" ภายใต้โครงการ Happy Workplace "องค์กรแห่งความสุข" ตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 31 คน  #Happy_Soul #Happy_Workplace กิจกรรมดีๆ ที่สร้างความสุขให้กับองค์กร 
     ทั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญมายังบุคลากร นิสิต และผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งร่างกายและจิตใจ ประสงค์สิ่งใดสมปรารถนาตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ