คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.61 ถึงวันที่ 20 เม.ย.61
 (อ่าน 100)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ "รี-ราห์เกมส์"
 
     
         เมื่ิอวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการเดินขบวนพาเหรดของนิสิตแต่ละสาขาในรูปแบบ "เล่นอย่างมีสไตล์ ร่วมดีไซน์สาขาเรา" และนอกจากนี้ยังมีการแสดงพิธีเปิดโดยนิสิตปี 1 ในการแสดงชุด "Weka Weka รี-ราห์เกมส์" ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้รับชมเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น วิ่่งพลัด กู้ระเบิด พรมวิเศา นาฬิกาทราย สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นร่วมกันภายในสาขาและสาขาวิชาอื่นๆ และวันที่ 19-23 กุมพาพันธ์ 2560 มีการจัดการแข่งขันกีฬาสากลได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ในกิจกรรมดังกล่าวทำให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีความสามัคคีกลมเกลียว รู้จักการช่วยเหลือ และการให้อภัย จากกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้น