คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.61 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.61
 (อ่าน 310)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครงาน บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด หลายอัตรา
 
     
รับสมัครงาน บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด หลายอัตรา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
สาขาเคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ สาธารณสุขศาสตร์

เพื่อคัดเลือกบัณฑิตบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 
ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โหลดรายละเอียดได้ที่