คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.61 ถึงวันที่ 12 เม.ย.61
 (อ่าน 112)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1/2
 
     
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1/2
โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
Link