คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.61 ถึงวันที่ 12 เม.ย.61
 (อ่าน 152)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมซ้อมรับปริญญาที่คณะวิทยาศาสตร์
 
     
                      เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 จำนวน 292 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในวันดังกล่าวบัณฑิตได้รับของที่ระลึก พร้อมทั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งหลังจากนั้นบัณฑิตทุกคนได้ถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณาจารย์ ณ ลานหน้าป้ายคณะวิทยาศาสตร์ (SC2) ในวันดังกล่าวได้สร้างรอยยิ้มให้กับบัณฑิตและคณาจารย์ ซึ่งเป็นรอยยิ้มแห่งความยินดีและภาคภูมิใจ ณ โอกาสนี้คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ในปีดังกล่าวด้วย

บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดรูปถ่ายภาพหมู่ ณ ลานหน้าป้ายคณะวิทยาศาสตร์ (SC2) ได้ที่