คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.61 ถึงวันที่ 29 มี.ค.61
 (อ่าน 103)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ เตรียมตัวอย่างไร ? ก่อนไปสหกิจศึกษา
 
     

เตรียมตัวอย่างไร ? ก่อนไปสหกิจศึกษา

           คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา จัดขึ้นวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์

วิทยากร: อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ