คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.61 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.61
 (อ่าน 517)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอน และแนะแนว การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 
     
                 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอน และแนะแนว การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  โดยมีผู้เข้าร่วมดูงาน ประกอบด้วย นักเรียนและครู นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 28 คน และครูสังเกตการณ์จำนวน 10 คน ซึ่งในวันดังกล่าว นักเรียนต่างได้รับความรู้จากอาจารย์แต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความรู้ และแนะแนวทางในการจะเข้ามาศึกษาต่อของนักเรียนที่เข้ารับฟัง รวมถึงรับฟังประสบการณ์การเรียนการสอนจากนิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้นักเรียนต่างได้รับความรู้จากหลักสูตรต่างๆ รวมถึงได้เห็นห้องปฎิบัติการจริงสำหรับการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงประสบการณ์ของนิสิตที่เล่าให้ฟัง ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรที่ตนชื่นชอบและอยากที่จะเรียน