คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มี.ค.61 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.61
 (อ่าน 306)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีปิดค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 18
 
     
               เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการสอบนักเรียน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2560 ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 18 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในเวลาช่วงเช้าและในเวลาช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2560 ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 18  ได้มีการกล่าวอวยพรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จำนวน 50 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน  ทั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม ประธาน สอวน.สาขาวิชาชีววิทยา  และรองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์ ประธาน สอวน.สาขาวิชาเคมี  ร่วมกล่าวอวยพรแก่นักเรียนผ่านวิดิทัศน์ โดยในครั้งนี้จะคัดเลือกนักเรียนที่คะแนนสุดสูง  สาขาวิชาชีววิทยา จาก 22 คน เหลือเพียง 6 คน และนักเรียนสาขาวิชาเคมีจาก 28 คน เหลือ 6 คน 

กำหนดการการประกาศผลการคัดเลือก
สาขาวิชาชีววิทยา   27 มีนาคม 2561   
สาขาวิชาเคมี         10 เมษายน 2561
ดูประกาศรายชื่อได้ที่  www.posn.sci.tsu.ac.th

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายพิธีมอบเกียรติบัตรได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้