คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ทุนการศึกษา
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.61 ถึงวันที่ 1 พ.ค.61
 (อ่าน 243)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประซาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2561
 
     
     ด้วยมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ตกลงสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา และกำลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากพระราซดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ทูลเกล้าฯ ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน/ปี เพื่อพระราชทานให้แก่นักคึกษาในพระราชานุเคราะห์ เพื่อปฏิบัติงานวิจัยในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเปีดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่