คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.61 ถึงวันที่ 22 มิ.ย.61
 (อ่าน 278)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท คิงพิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด รับสมัครพนักงานแผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 
     
              บริษัท คิงพิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 24,26 ซ.1 (ถ.ราษฎร์อุทิศ 1) ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 


พนักงานแผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน
1. รูปถ่าย จำนวน 4 รูป (ไม่คลุมผม ไม่สวมชุดครุย)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบผ่านงาน
5. ใบรับรองแพทย์
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ใบ

สนใจสมัครงานได้ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-วันเสาร์