คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.61 ถึงวันที่ 12 ก.ค.61
 (อ่าน 285)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] 3 เส้นทางจากคณะวิทย์ สู่อาชีพครู
 
      

คณะวิทยาสาสตร์ รับนิสิต ป.ตรี ปี 1 (รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio โครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU) เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม - 18 เมษายน 2561