คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.61 ถึงวันที่ 20 เม.ย.61
 (อ่าน 138)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย “สานสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์” ประจำปี 2561
 
     

กำหนดพิธีการ

โครงการสืบสานประเพณีไทย สานสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์”  ประจำปี 2561

วันพุธที่  18  เมษายน 2561

ณ  ห้องประชุม  1218  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

เวลา 09.00 – 09.30 น.          ลงทะเบียน

เวลา 09.30 – 09.40 น.          หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานกิจกรรม

เวลา 09.40 – 09.50 น.          คณบดีกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.50 – 11.00 น.          พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

เวลา 11.00 – 11.40 น.          กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส

เวลา 11.40 – 12.00 น.           คณบดีมอบของที่ระลึกแก่ผู้อาวุโส

เวลา 12.00–12.15 น.             ตัวแทนผู้อาวุโสกล่าวให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงาน

เวลา 12.15 – 13.00 น.           ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

*กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่