คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 23 เม.ย.61 ถึงวันที่ 23 ก.ค.61
 (อ่าน 215)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [สอวน.] การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 นักเรียนสามารถคว้า 5 เหรียญทองแดง
 
     

                  นักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Olympiad, TBO 15th)

 

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-10 เมษายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม และส่งนักเรียนผู้แทนศูนย์ จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

1. นายคมชาญ มณีฉาย (โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี)
2. นายณัฐพงศ์ จักรวัติ (โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี)
3. นายจิณณภัทร นวลเมือง (โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง)
4. นางสาวพชรมน เพชรมาก (โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง)
5. นายนาซีม ล่านุ้ย (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล)
6. นายอาลีฟ บาโล่ะ (โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส)

 

ซึ่ง นายคมชาญ มณีฉาย นายณัฐพงศ์ จักรวัติ นายจิณณภัทร นวลเมือง นางสาวพชรมน เพชรมาก และนายนาซีม ล่านุ้ย สามารถคว้า 5 เหรียญทองแดงมาได้สำเร็จ (จากจำนวนนักเรียน 105 คน) อีกทั้ง นายจิณณภัทร นวลเมือง ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย สสวท. เพื่อติวเข้มและสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติต่อไป ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้