คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 เม.ย.61 ถึงวันที่ 23 พ.ค.61
 (อ่าน 146)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ตรวจสอบผลการคัดเลือกโครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU
 
     

             น้องๆสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกโครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU (ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร โดย เลขที่สมัคร ,เลขบัตรประชาชน, ชื่อ, หรือสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง)