คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.61 ถึงวันที่ 3 ส.ค.61
 (อ่าน 334)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : SCI for-GIVE บริจาคโลหิต 2561
 
     
               เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง สภากาชาดไทย และธนาคารเลือด โรงพยาบาลพัทลุง จัดกิจกรรม SCI for-GIVE ภายใต้โครงการ Happy Workplace | Happy Heart (น้ำใจงาม) ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร รู้จักการให้และมีจิตอาสาให้การช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีบุคลากร นิสิต ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน 104 คน 
             ทั้งนี้ ขออานิสงส์จากการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งร่างกายและจิตใจ ประสงค์สิ่งใดสมปรารถนาตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ