คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 15 ส.ค.61
 (อ่าน 421)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอธิการบดีพบประชาคม ประจำปี 2561
 
     
                  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00  น.  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดโครงการ “อธิการบดีพบประชาคม ประจำปี 2561” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้มาพบปะผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในโครงการอธิการบดีพบประชาคม  ประจำปี  2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1218 คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาเขตพัทลุง และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฝั่งสงขลา ณ ห้อง SC216 คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาเขตสงขลา