คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 18 พ.ค.61 ถึงวันที่ 18 มิ.ย.61
 (อ่าน 385)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ