คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.61 ถึงวันที่ 25 ส.ค.61
 (อ่าน 337)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
 
     
             เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โครงการนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม